Naga caawi soo gabo gabaynta qorsheynta isbadellada adeegga baska ee Capitol Hill, Central District, First Hill, iyo Madison Valley.

Xog uruurinta Area Bus Service Change Project (Mashruuca Isbadelka Adeegga Baska ee Aaga) Madison Street ayaa hadda xirmay. Waad ku mahadsan tahay ka qaybqaadashada! Waxaan dib u eegaynaa fikirkaaga waxaana dhammaadka sannadka wadaagi doonaa wejigayaga labaad ee ka-qaybgalka bulshada. Waxaan sanadka 2024 Council (Golaha) King County u diri doonaa khadka baska kama danbaysta ah.

Isbadelladaan adeegga baska ayaa taageeri doona marinka cusub ee RapidRide G Line, iskaashi u dhexeeya King County Metro iyo Seattle Department of Transportation (Waaxda Gaadiidka ee Seattle), ayaa siinaaya gaadiid joogto ah oo la isku halayn karo rakaabka aadaaya Downtown Seattle, First Hill, Capitol Hill, Central District iyo Madison Valley.

Si aad xog badan uga ogaato dhismaha mashruuca RapidRide G Line, booqo websaydka SDOT.

The 11 Route bus turning a corner on Capital Hill

Maxay Metro u badelaysaa Adeegga baska?

Ayadoo marinka cusub ee RapidRide G Line la filaayo inuu keeno adeeg joogto ah oo la isku halayn karo oo ka shaqeeya aagga Madison Street dhammaadka 2024, Metro ayaa wax ka badelaysa marinadeena baska ee aagga si rakaabku u helaan gadiid wanaagsan oo geeya meesha ay doonayaan inay tagaan.  

Xiligii Gu'ga ee 2023, Metro ayaa uruurisay fikradaha intii lagu jiray wajigeenii koowaad ee fikir uruurinta lagu sameeyay rakaabka iyo xubnaha bulshada ee ku aadan isbadellada marinnada ee la soo jeediyay ee routes 10, 11, 12 iyo 47. Metro ayaa uruurisay fikradaha rakaabka iyo bulshada, oo ay la socdaan qiimeynada sinaanta iyo adeegga, si aan ugu biirino go'aan gaaristeena.

Sidee ayay Metro ku gaaraysaa go'aannada ku saabsan isbadellada adeegga baska?

Metro waxay eegtaa xogta rakaabka, duleellada iyo baahiyaha, iyo fikradaha bulshada. Higsiyada mashruucaan waxaa kamid ah:


 • Kor u qaadista isku socodka bulshooyinka muhiimka ah - Madowga, Asaliyiinta, iyo Dadka Aan Cadaanka Ahayn, dadka danyarta ah iyo kuwa dhakhligoodu hooseeyo, soo galootiga, qaxootiyaasha, bulshooyinka ingiriiskoodu xaddidan yahay, iyo dadka naafada ah.
 • Sinnaanta ayaa xog siisa, dhiiri gelisa, oo xoojisa bulshooyinka iyo loo shaqeeyaasha waawayn.
 • Kor u qaadista adeegga baska si loo buuxiyo baahiyaha rakaabka iyo bulshooyinka.

Maxaan ogaanay?

Inta lagu jiray fikir uruurinta wajiga koowaad, Metro ayaa heshay fikrado oonlayn ah iyo kuwo toos ah oo laga qaaday rakaabka iyo xubnaha bulshada oo ka qaybgalay kulannada bulshada iyo munaasabadaha kediska ah. Xog uruurin laga helay 2027, kuwaas oo buuxiyey ra'yi uruurin iyo 267 qof oo nagula hadlay  bandhigyada furan iyo Xafladaha, oo ay la socdaan qiimeynada sinaanta iyo adeegga ayaa gacan ka gaystay go'aan gaarista Metro. 

Routes 10, 11 iyo 12 
 • Soo jeedinnada Route 10 iyo Route 12 ayay taageereen dadka fikradaha dhiibtay si loo kordhiyo adeegga tagaaya goobaha muhiimka ah ee ku yaala Pike Street iyo Pine Street. 
 • Soo jeedinta Route 11 ayay taageereen in ka badan nus ka mid ah dadkii xog uruurinta ka jawaabay. Soo jeedinta Route 11 (oo ay la socoto Route 8) ayaa bixinaaya adeegga joogtada ah ee maalinta oo dhan, asbuuca oo dhan, oo ka dhex shaqaynaaya goobata Olive Way, John Street, iyo Thomas Street – sida Capitol Hill Station, Safeway, Kaiser Permanente, Meany Middle School, iyo meelo kale.   
Hadda Waa La Joojiyay Route 47
 • Soo jeedinta ah in si rasmi ah meesha looga saaro Route 47 waxaa taageeray in ka yar rubuc ka mid ah dadkii xog uruurinta ka jawaabay. Waxaa intaas dheer, Metro ayaa ogaatay in dadka la nool naafada jirka ah aysan inta badan taageerin soo jeedinta ah in meesha laga saaro Route 47 marka loo eego dadka aan qabin naafada jireed. 
 • Xubnaha bulshada ayaa u sheegay shaqaalaha Metro in helista gaadiidku ay ku adkaan karto qaar ka mid ah dadka qaba caqabadaha socodka ee dagan aaggaan dadka badan ee Capitol Hill sabab la xiriirta taagaga dhaadheer ee aada bari iyo galbeed.  

Si aad xog badan uga ogaato fikradaha aan helnay, ka fiiri Warbixinta Kooban ee Fikradaha Bulshadu Ka dhiibteen Wajiga Koowaad. 

Maxaan Samaynaynaa?

Routes 10, 11 iyo 12 

Metro ayaa ku dhaqaaqaysa fulinta isbadellada la soo jeediyay ee lagu samaynaayo routes 10, 11 iyo 12 si: 

 • Loo siiyo adeeg joogto ah goobaha muhiimka ah ee ku yaala Pike Street, Pine Street, Olive Way, iyo John Street halkaas oo baahiyaha gaadiidku ay ugu badan yihiin, dadka gaadiidka raacana ugu badan yihiin. 
 • Si loogu xiro bulshada ku dhaqan 15th Ave and 19th Ave goobaha ku yaala Pike Street iyo Pine Street, iyo Sound Transit light rail oo ku yaala Westlake Station. 
 • In lagu yareeyo labo jibaaranka marinka cusub ee RapidRide G Line ayadoo dib loo habaynaayo routes 11 iyo 12 ee qaybaha Madison Street – ee uu G Line ka hawlgalo. 
Hadda Waa La Joojiyay Route 47

Metro waxay wali qiimeyn ku wadaa isbadellada adeegyada baska ee xaafada Summit waxayna dooneysaa fikirkaaga ku aadan Route 47: 

 • Intii u dhexaysay 2015 iyo 2020 xaafada Summit waxaa u adeegay adeegga nus saaciiba mar yimaada 7 maalmood asbuucii, kaas oo mara Summit Ave iyo Bellevue Ave ee Route 47. Bilowgii sanadkii 2020, waxaa loo xiray sabab la xariirta saamaynada COVID iyo luminta maalgelinta Shaqada ee Magaalada Seattle.  
 • Ayadoo lagu saleynaayo fikradaha bulshada iyo rakaabka ee la uruurshay intii lagu jiray ka qeybgalka wajigii koowaad, iyo qiimaynada sinaanta iyo adeegga, Metro waxay ka fiirsanaynaa xulashooyinka si ay uga caawiyaan u adeegista galbeedka Capitol Hill waxaana u baahan nahay fikirkaaga si aan u go'aansano xulashada ay tahay inaan qaadano. 

Soo jeedinta Route-ka ee Xulashada A:

Basaska ayaa kordhin doona safarada ay ku tagayaan wadooyinka la badelay ee routes 10, 11, 12 iyo 49 marka loo eego Xulashada B. Sida maanta, ma jiri doono adeeg ka shaqeyn doona Summit Ave iyo Bellevue Ave, waqooyiga Olive Way. 

Jadwalka adeegga Baska La Soo jeediyay ee Xulashada A
falaarta kor u jeeda waxay sheegaysaa heerarka adeegyada oo ka wanaagsan kuwa Xulashada B
Route 10 Jadwalka
Route 11 Jadwalka
Route 12 Jadwalka
Route 49 Jadwalka
Route 47 - Adeeg bas ma jiro
Rapid G Line

Si aad u aragto jadwallada hadda ee Routes 10, 11, 12 iyo 49 ka fiiri Webseedka Jadwallada Metro

Faa'iidooyinka
 • Waxay u sahlaaya Metro inay adeeg dheeri ah ku darto marinnada la badelay ee routes 10, 11, 12 iyo Route 49 marka loo eego Xulasahda B. 
Isku dheelitirka
 • Macaamiisha u safraaya kana imaanaaya xaafada Summitt ayaa u baahan doona inay raacaan Routes 8 iyo 11 oo mara Olive Way, ama routes 49 iyo 60 oo mara Broadway. 
 • Taaga isku xira bari iyo galbeed ee u dhexeeya Bellevue Ave iyo Broadway waa mid dheer dhibna ku ah dadka qaar ee safraaya inay gaaraan marinnada baska ee routes ee mara Broadway sida routes 49 iyo 60. 

Soo jeedinta Route-ka ee Xulashada B:

Wuxuu kordhinayaa qaar kamid ah safarada* Route 3 si loogu daro adeegga cusub ee baska wadooyinka Summit Ave iyo Bellevue Ave, waqooyiga Olive Way. Basaska ayaa yareyn doona safarada ay ku tagayaan wadooyinka la badelay ee routes 10, 11, 12 iyo Route 49 marka loo eego Xulashada A.

*Heerarka adeegga routes ka hadda ee 3 iyo 4 oo mara Queen Anne, Uptown, First Hill iyo Central District ayaa lamid ah sida ay yihiin maanta.  

Jadwalka Adeegga Baska La Soo Jeediyay ee Xulashada B
falaarta hoos u jeeda waxay sheegaysaa heerarka adeegyada oo ka wanaagsan kuwa Xulashada B
Route 10 Jadwalka
Route 11 Jadwalka
Route 12 Jadwalka
jadwalka Ballaarinta Route 3
Route 49 Jadwalka
Rapid G Line

Si aad u aragto jadwallada hadda ee Routes 10, 11, 12 iyo 49 ka fiiri Webseedka Jadwallada Metro

Faa'iidooyinka
 • Waxay adeegga baska keeni doontaa  Bellevue Ave iyo Summit Ave oo ku yaala galbeedka Capitol Hill halkaasoo taaga dheer uu ku adkanaayo inay tagaan gaadiidka u dhowdhow rakaabka qaarkood.​ 
 • Waxay abuuraysaa marinno cusub oo toos oo isku xiraaya Bellevue Ave iyo Summit Ave asagoo gaynaaya rakaabka si toos ah astaannada RapidRide G Line, Central downtown Seattle, iyo First Hill ayna ku jiraan xarumaha caafimaadka, isbitaallada, iyo Seattle University. 
Isku dheelitirka
 • Basaska ayaa yareyn doona safarada ay ku tagayaan wadooyinka la badelay ee routes 10, 11, 12 iyo Route 49 marka loo eego Xulashada A. 
 • Qaar ka mid ah safarada Route 3* ka bilowda ama ku dhammaada Madrona (bariga 23rd Ave) ayaa lagu bixin doonaa laga bilaabo Queen Anne si loogu adeego Bellevue Ave iyo Summit Ave ee galbeedka Capitol Hill.
 • Rakaabka Madrona ee doonaaya inay u safraan kana yimaadaan Uptown ama Queen Anne ayaa raaci kara Route 2, Route 8, ama iskaga sii gudbi kara downtown Seattle si ay u tagaan astaankooda. 

*Heerarka adeegga routes ka hadda ee 3 iyo 4 oo mara Queen Anne, Uptown, First Hill iyo Central District ayaa lamid ahaan doona sida ay yihiin maanta.


City of Seattle Transit Streets (Wadooyinka Gaadiidka ee Magaalada Seattle)

Dhammaan isbadellada marinnada ee lagu sameeyay adeegga routes-ka basaska Metro ee Xulashada A iyo Xulashada B ayaa wali ansixin ka sugaaya Magaalada Seattle.

Seattle Transit Isbadellada Maalgelinta Hanaanka Gaadiidka ee Seattle 
 • Magaallada Seattle waxay qorsheynaysaa inay badesho meesha Seattle Transit Measure (STM), Hanaanka Gaadiidka Seattle) uu maalgelin ku samayn doono mashruuca aagga. [insert the nature of the changes]. Isbadellada La soo jeediyey ee maal gashiyada adeegga STM ayaa lagu muujiyay labada shaxaha isku socodka ee Xulashada A iyo Xulashada B 

Shaqada iyo jadwalka Mashruuca

Gu'ga 2023 Wajiga 1-aad – Wadaagista iyo uruurinta fikradaha ku aadan Isbadellada wadada baska ee la soo jeediyay 

 • La wadaagista qorsheyaasha adeegga dadwaynaha iyo rakaabka si ay fikir uga dhiibtaan. 
 • Bixinta xog ku aadan bulshooyinka diirada la saaraayo ayadoo la adeegsanaayo wacyi gelin oonlayn ah iyo mid toos ah. 
 • In la bixiyo xogta luuqadaha badan ee webseedka, xog uruurinta, iyo waraaqaha tilmaamaha ayna ku jiraan kulanno toos ah. 
 • Xog ka uruurinta shaqaalaha basaska. 
 • In xog laga siiyo xubnaha Golaha Deegaanka ee Magaalada Seattle iyo King County qorsheyaasha la soo jeediyay. 

Xagaaga 2023 Wajiga 2-aad – Wadaagista iyo uruurinta fikradaha ku aadan Isbadellada wadada baska ee la soo jeediyay ee wax laga badelay 

 • In lala wadaago soo jeedinnada wax laga badelay dadwaynaha iyo rakaabka iyo in laga qaado fikirkooda si qeexitaan dheeri ah looga baxsho isbadellada. 
 • In la sharxo sida soo jeedinnada adeeggu ugasoo gudbeen wacyi gelinta wajiga 1 ayadoo la adeegsanaayo dedaallada xogta, qiimaynta sinaanta, iyo miisaaniyada shaqada ee Metro iyo Seattle 
 • In la sii wado wacyi gelinta ayadoo la adeegsanaayo xariira onleenka iyo kuwa tooska ah. 
 • Xog ka uruurinta shaqaalaha basaska. 
 • In xog laga siiyo xubnaha Golaha Deegaanka ee Magaalada Seattle iyo King County qorsheyaasha la soo jeediyay. 
 • Soo gabo-gabaynta falanqeynta sinaanta. 

Gu'ga 2024 – Diyaarinta iyo Soo Gabo-gabeynta Furista Adeegga

 • In loo diro shabakada kama dambaysta ah ee adeegga Metro Executive Office (Xafiiska Fulinta ee Metro). 
 • King County Executive ayaa u diraaya shabakada kama dambaysta ah ee adeegga Dawlada Hoose ee King County si ay u dhaqangeliso. 
 • Qorshaynta wacyi gelinta iyo dhaqangelinta bulshada. 
 • Diyaarinta iyo Soo Gabo-gabeynta Furista Adeegga Dayrta 2024. 

Munaasabadaha

Nagu soo biir munaasabadaha tooska ah si aad xog badan uga ogaato mashruuca. Shaqaalaha mashruuca ayaa diyaar u ahaan doona inay ka jawaabaan su'aalo ayna kula wadaagaan xogta mashruuca. Kaalay la hadal kooxdeena! 

Open houses
Munaasabadaha kediska ah